BIỂU ĐƯỜNG KHANG

BIỂU ĐƯỜNG KHANG

Dùng cho người bị tiểu đường và cholestrol trong máu cao

Tư vấn:

0246 651 8979

HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Câu hỏi mới nhất

Biểu Đường Khang giá bao nhiêu? Dùng được cho những trường hợp nào? Nên dùng bao lâu?

Người gửi: Đào Văn Trọng

Ngày gửi: 2020-10-14 21:51:12

>> Xem câu trả lời

câu hỏi và câu trả lời bệnh tiểu đường thai kỳ

Ngày gửi: 2022-06-26 16:34:23

>> Xem câu trả lời

Glucomannan là gì ? tác dụng như thế nào đối với người bị tiểu đường ?

Ngày gửi: 2020-10-16 11:54:55

>> Xem câu trả lời

Nguyên nhân của bệnh rối loạn mỡ máu

Ngày gửi: 2021-06-21 08:25:09

>> Xem câu trả lời

Nói về hút mỡ

Ngày gửi: 2022-06-26 16:13:22

>> Xem câu trả lời