BIỂU ĐƯỜNG KHANG

BIỂU ĐƯỜNG KHANG

Dùng cho người bị tiểu đường và cholestrol trong máu cao

Tư vấn:

0246 651 8979

HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Câu hỏi mới nhất

Biểu Đường Khang giá bao nhiêu? Dùng được cho những trường hợp nào? Nên dùng bao lâu?

Người gửi: Đào Văn Trọng

Ngày gửi: 2020-10-14 21:51:12

>> Xem câu trả lời

Bốn điểm cần thực hiện trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho người bị tiểu đường

Ngày gửi: 2021-09-06 18:09:14

>> Xem câu trả lời

Glucomannan là gì ? tác dụng như thế nào đối với người bị tiểu đường ?

Ngày gửi: 2020-10-16 11:54:55

>> Xem câu trả lời

Học cách tính lượng carbohydrate là một kỹ năng cần thiết để kiểm soát lượng đường trong máu.

Ngày gửi: 2021-09-05 14:18:51

>> Xem câu trả lời

Konjac Glucomannan có trong củ nưa?

Ngày gửi: 2020-10-17 11:15:18

>> Xem câu trả lời

Người bị bệnh tiểu đường có được ăn chuối không?

Ngày gửi: 2021-09-05 13:23:34

>> Xem câu trả lời

Nguyên nhân của bệnh rối loạn mỡ máu

Ngày gửi: 2021-06-21 08:25:09

>> Xem câu trả lời